Author Details

Sancho Cremades, Pelegrí, Universitat de València, Spain

  • No 20 (2017) - Articles
    Les fórmules oracionals i l’oralitat ficcional en l’obra de Toni Cucarella
    Abstract  PDF