Reflexions sobre la vitalitat de l’ús del català entre els líders d’opinió valencians

Aina Monferrer, Teresa Bellido

Abstract


Pretenem analitzar els discursos dels líders d’opinió valencians en la xarxa social Twitter des d’una dimensió pragmaestilística –és a dir, segons l’estil d’escriptura i el que es pretén aconseguir amb eixe estil– i identitàries. Quant a la mostra analitzada, hem preseleccionat 25 perfils de Twitter per a l’anàlisi, entre els quals hi ha personatges de ficció (històrics, personatges rurals...), personalitats (intel·lectuals, personatges amb institucionalitat política) i perfils d’entitats públiques (Escola Valenciana, etc.). La recollida de dades s’ha dut a terme durant la segona meitat de l’any 2017.


Full Text:

PDF

References


Bellido, Teresa; Monferrer, Aina 2017. ‘Reflexions sobre la vitalitat de l’ús del català entre els polítics valencians. Estudi a partir de Twitter’, Dins Actes del Primer Congrés de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes, València.

Casals, D. i Faura, N. 2010. El català als mitjans de comunicació. Situació actual i perspectives, Barcelona: UOC.

Kim, Suin; Weber, Ingmar 2014. ‘Sociolinguistic Analysis of Twitter in Multilingual Societies’. Dins: Proceedings of the 25th ACM conference on Hypertext and social media: 243-248. http://uilab.kaist.ac.kr/research/HT14/twitter_languages.pdf [Consulta: 4-4-2017]

Lakoff, G i Johnson, M. 1991. Metáforas de la vida cotidiana, Cátedra: Madrid.

Mollà, T. 2014. La desconnexió valenciana, Valencia: Publicacions de la Universitat de València.

Moreno Cabrera, J. C. 2008. El nacionalismo lingüístico: una ideología destructiva, Barcelona: Ediciones Península.

Nobajas, A. 2013. ‘Twitter com a eina per a la recerca sociolingüística: llums i ombres’, Treballs de sociolingüística catalana, 26: 89-101.

Pradilla M. À. 1999. "El secessionisme lingüístic valencià", dins: Pradilla Miquel Àngel (1999) (ed.) La llengua catalana al tombant del mil·leni, Barcelona: Empúries, p. 153-202.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.