Miquel de Palol i els límits de la consciència: modes de subjectivació en Salamó i La nit italiana

Elisenda Marcer

AbstractFull Text:

PDF

References


Derrida, Jacques, 1997, Dissemination, Chicago, The University of Chicago Press.

Deleuze, Gilles, 1977, “Literature and Life”, Critical Inquiry 23, 225-230.

Deleuze, Gilles, 1993, Critique et clinique, Paris, Seuil.

Foucault, Michel, 1998, “The Father’s ‘NO’” en Aesthetics Method and Epistemology, ed. James D. Faubion, New York, The New York Press.

Foucault, Michel, 2002, Essential Works of Foucault 1954-1984, New York, The New Press.

Guyotat, Pierre, 1972, Littérature interdite, Paris, Gallimard.

Guyotat, Pierre, 2005, Carnets de bord: Volume 1, 1962-1969, ed. Valérian Lallement, Paris, Lignes Manifeste.

Lamm, Kimberly, 2003, “Writing Becoming-Woman: The Movement of Deleuzean Though in Contemporary American Poetry”, Theory buffalo 8, 42-66.

Mesquida, Biel; Terrades, Steva, 1977, “Matèria de cos”, El Marges 10, 65-70.

McGraw, Betty R., 1984, “Philippe Sollers and the Scene of Writing”, Journal of Semiotics 3:2, 97-107.

Palol, Miquel de, 1981, Salamó, Palma, Tafal – Andreu Vidal, editor.

Palol, Miquel de, 1986, La nit italiana, València, Gregal Llibres.

Palol, Miquel de, 2012, Aire amb Cel de Fons, Barcelona, Proa.

Pick, Anat, 2011 Creaturely Poetics. Animality and Vulnerability in Literature and Film, New York, Chichester i West Sussex, Columbia University Press.

Picornell, Mercè, 2007, “Trencavel, Ignasi Ubac i la (re)construcció de la literatura catalana”, en Textualisme i subversió: formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985), ed. Margalida Pons, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 81-126.

Pons, Margalida, 2007, “Contactes textuals, intertextualitat i narrativa experimental, en Textualisme i subversió. Formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985), ed. Margalida Pons, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 177-240.

Pons, Margalida, 2013a, “Il·legibilitat i tradició en la poesia experimental 1”, 452F 8, http://www.452f.com/pdf/numero08/08_452f-mono-margalida-pons-orgnl.pdf

Pons, Margalida, 2013b, “La poesia d'experimentació com a corpus inestable: els guanys de la permeabilitat”, en La literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions, ed. Montserrat Bacardí, Francesc Foguet i Enric Gallén, Barcelona, Societat Catalana de Llengua i Literatura i UAB, 211-224.

Pons, Jaume C.; Vadell, Pau, 2010, “Tafalejar: aproximació a la col·lecció de poesia Tafal”, en Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000), ed. Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons i Josep A. Reynés, Barcelona i Palma, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Edicions UIB, 317-340.

Pollard, Malcolm Charles, 1994, The Novels of Philippe Sollers, Amsterdam: Rodopi.

Sollers, Philippe, 1983, Writing and the Experience of Limits, New York, Columbia University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.