Desig de morir, revolta i subversió: La passió segons Renée Vivien de Maria-Mercè Marçal

Irene Zurrón Servera

AbstractFull Text:

PDF

References


Anònim, 2011, Curial e Güelfa, Barcelona, Quaderns Crema.

Bastardas, Joan, 1987, “El suïcidi literari de Camar. Una nota sobre el primer humanisme català en la novel·la Curial i Güelfa”, Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 6, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 255-263.

Bédier, Joseph, 2012, Le Roman de Tristan et Iseut, Genève, Librairie Droz.

Butler, Judith, 2015, Subjects of Desire, New York, Columbia University Press.

Cabré, Rosa, 2004, “La passió segons Renée Vivien i el miratge-miracle del mirall”, Lectora. Revista de Dones i Textualitat 10, 173-190.

Calvo, Lluís, 2008, “Maria-Mercè Marçal o la fusió dels pols: cos, alteritat, desig”, Reduccions 89-90, 90-119.

Cixous, Hélène, 1974, Prénoms de personne, Paris, Éditions du Seuil.

Cixous, Hélène, 1994, Hélène Cixous, photos de racines, Paris, Des femmes.

Climent, Laia, 2002, “Filles i mares: la influència de la ginocrítica en els temes de filiació i maternitat en Llengua abolida de Maria-Mercè Marçal”, Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica 13, 79-87.

Flaubert, Gustave, 2001, Madame Bovary, Paris, Éditions Gallimard.

Fernàndez, Josep-Anton, 2004, “Subversió, transició, tradició: política i subjectivitat a la primera poesia de Maria-Mercè Marçal”, Lectora. Revista de Dones i Textualitat 10, 201-216.

Foucault, Michel, 2002, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Paris, Éditions Gallimard.

Godayol, 2008, “Entre Atenea i la Medusa: les mares literàries de Maria-Mercè Marçal”, Reduccions 89-90, 190-206.

Gros, Sònia, 2013, “Sobre la presència de Boccaccio en el Curial e Güelfa: la novella X.8”, SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna 2, 192-212.

Julià, Lluïsa, 2004, “Cap a l’ordre simbòlic femení: La passió segons Renée Vivien”, Lectora. Revista de Dones i Textualitat, 10, 161-171.

Julià, Lluïsa, 2010, “Pròleg”, en Maria-Mercè Marçal, Contraban de llum. Antologia poètica, Barcelona, Proa, 9-19.

Julià, Lluïsa, 2017, Maria-Mercè Marçal. Una vida, Barcelona: Galàxia Gutenberg.

Landberg, Paul-Ludwig, 2015, “El problema moral del suïcidi”, O no ser. Antologia de textos filosòfics sobre el suïcidi, ed. Oriol Ponsatí-Murlà, Girona, Edicions de la Ela Geminada, 9-20.

Levinas, Emmanuel, 1983, Le temps et l’autre, Paris, PUF.

Llabrés, Maria Rosa, 2006, “Introducció”, en Safo, Cants, Barcelona, La Magrana, 7-57.

Marçal, Maria-Mercè, 1994, “La dona i l’escriptura”, en Fi de segle. Incerteses davant un nou mil·leni, ed. Ángel Sanmartín Alonso, València, Universitat de València, 27-40.

Marçal, Maria-Mercè, 2004, Sota el signe del drac, Barcelona, Proa.

Marçal, Maria-Mercè, 2007, La passió segons Renée Vivien, Barcelona, Edicions 62.

Marçal, Maria-Mercè, 2010, Contraban de llum. Antologia poètica, Barcelona, Proa.

Massanet, Maria Antònia, 2010, “Capgirant la tradició. Reemplaçaments, apropiacions i innovacions en la primera poesia de Maria-Mercè Marçal”, en Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000), ed. Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons i Josep Antoni Reynés, Palma i Barcelona, Edicions UIB, Institut d’Estudis Baleàrics, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 301-316.

Mayos, Gonçal, 2003, “El subjecte modern entre desig i mort”, Eros i Tànatos, Barcelona, La Busca Edicions, 106-126.

Porta, Roser, ed., 2008, Mercè Rodoreda. Primeres novel·les, vol. 2. Un dia de la vida d’un home. Crim, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Rafart, Susanna, 2008, “Les poetes venim a morir. Aproximació a l’obra poètica de Maria-Mercè Marçal”, Reduccions 89-90, 120-137.

Riba, Caterina, 2014, Maria-Mercè Marçal. L’escriptura permeable, Vic, Eumo Editorial.

Riba, Caterina, 2015, “La creació d’una genealogia femenina mitjançant la traducció: Maria-Mercè Marçal i Montserrat Abelló”, Quaderns. Revista de Traducció 22, 205-215.

Safo, 2006, Cants, Barcelona, La Magrana.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.