Prudenci Bertrana: periodista a Barcelona, escriptor-periodista a L’Havana (1919–1920)

Yairen Jerez Columbie

Abstract


Entre 1919 i 1920, Prudenci Bertrana escrigué per a La Nova Catalunya (1908–1932, 1942–1959), revista política i cultural editada per un grup de membres del Centre Català de L’Havana. L’anàlisi dels textos publicats en el marc d’aquesta col·laboració, desconeguts a Catalunya, i la seva comparació amb altres materials apareguts a revistes i diaris de l’àmbit català durant el mateix període, pot esclarir la veritable significació de la relació que l’escriptor gironí va mantenir amb els catalans de Cuba. La recerca els resultats de la qual s’exposen en aquest article, parteix de la hipòtesi que Prudenci Bertrana trobà a la revista La Nova Catalunya un espai d’expressió diferent, cultural i políticament, dels del seu entorn barceloní, i l’aprofità per exposar-hi nous temes i punts de vista. La comprovació d’aquesta hipòtesi podria donar suport a l’afirmació que el periodisme no fou un mer mitjà de subsistència per a l’escriptor, sinó que també constituí un espai d'expressió literària, afí amb la realització professional de la figura de l'escriptor-periodista. S’ha realitzat una anàlisi comparativa dels discursos i temàtiques de textos periodístics de Prudenci Bertrana, publicats a L’Havana i a capçaleres barcelonines. Encara  no existeix un inventari complet de la producció periodística de l’escriptor, tasca a la qual pot contribuir aquesta investigació. 


Full Text:

PDF

References


Ametlla, Claudi (octubre 1916). En Cambó i el cronista de La Nova Catalunya en el front francès. La Nova Catalunya, 185, 17–18.

Ametlla, Claudi (octubre 1916). Visitant el front francès (I). La Nova Catalunya, 185, 18–21.

Ametlla, Claudi (novembre 1916). Visitant el front francès (II). La Nova Catalunya, 186, 29–33.

Ametlla, Claudi (desembre 1916). Visitant el front francès (IV). La Nova Catalunya, 187, 43–45.

Ametlla, Claudi (1963). Memòries polítiques, 1890–1917 (1a ed.). Barcelona: Pòrtic.

Amossy, Ruth (2010). L’argumentation dans le discours. París: Armand Colin.

Bertrana, Prudenci; Ruiz, Diego (1910). La locura de Álvarez de Castro. Ensayo sobre la psicología patológica de un episodio heroico. Girona: Imp. Dalmau Carles & Comp.

Bertrana, Prudenci (20 abril 1918). Del París heroico. Iberia, 157, 14–16.

Bertrana, Prudenci (16 maig 1918). La Maravilla de Guijas y Cemento. La Publicidad, 120, 10.

Bertrana, Prudenci (9 novembre 1918). ¡Victoria! Iberia, 186, 7.

Bertrana, Prudenci (1918). La Llotja. La Veu de Catalunya, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (gener–febrer 1919). Barcelona-Havana. La Nova Catalunya, 212–213, 21–25.

Bertrana, Prudenci (maig 1919). Barcelona-Havana. La Nova Catalunya, 216, 17–24.

Bertrana, Prudenci (juny 1919). Barcelona-Havana. La Nova Catalunya, 217, 23–27.

Bertrana, Prudenci (setembre 1919). Art i artistes. La Nova Catalunya, 220, 41–43.

Bertrana, Prudenci (març 1920). No hay tabaco. La Nova Catalunya, 226, 36–37.

Bertrana, Prudenci (abril 1920). Sobre l'estrena a Barcelona de L'ànima és meva d'en Guimerà, La Nova Catalunya, 227, 21–23

Bertrana, Prudenci (10 maig 1920). Del tema del català. Balanç de tres temporades. Obres i autors. La Publicidad, 174, 4.

Bertrana, Prudenci (12 maig 1920). Del tema del català. Balanç de tres temporades II. La direcció. La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (19 maig 1920). Del tema del català. Balanç de tres temporades III. Els actors i el públic. La Publicidad, 183, 4.

Bertrana, Prudenci (maig 1920). La nostra parla. Comèdia patriòtica de n'Ignasi Iglesias. La Nova Catalunya, 228, 21–23.

Bertrana, Prudenci (juny 1920). Els Jocs Florals d'enguany. La Nova Catalunya, 229, 21–25.

Bertrana, Prudenci (31 juliol 1920). Impromptu. La carroña mecánica. La Veu de Catalunya, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (10 agost 1920). Ideari Bàrbar. L’orquestra d'esquirols. La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (12 agost 1920). Ideari Bàrbar. ¡Meee...ec! La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (agost 1920). Els Tudons. La Nova Catalunya, 231, 26–29.

Bertrana, Prudenci (4 octubre 1920). Ideari Bàrbar. Si m’embrutes t’emmascaro. La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (6 octubre 1920). Ideari Bàrbar. Endevinalla. La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (4 maig 1921). Ideari Bàrbar. Mímica aprofitable. La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (1921). El Teatre català. Unes paraules d’en Bertrana. La Veu de Catalunya, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (13 gener 1922). Ideari Bàrbar. Bèsties ensinistrades. La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (20 enero 1922). Ideari Bàrbar. L’home matalàs. La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (10 març 1922). Ideari Bàrbar. Bufar i fer ampolles. La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (1 abril 1922). Ideari Bàrbar. Escamoteig de dones. La Publicidad, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (5 abril 1924). Jardins de kodak i de sandwich». La Veu de Catalunya, n.n, 5.

Bertrana, Prudenci (24 agost 1924). Impromptu. L’encís del riu. La Veu de Catalunya, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (12 maig 1925). Impromptu. La mala lletra. La Veu de Catalunya, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (26 maig 1926). Impromptu. En Mir i la Medalla d’Honor. La Veu de Catalunya, n.n, 5.

Bertrana, Prudenci (17 setembre 1927). Impromptu. Els pollancres d’Hix. La Veu de Catalunya, n.n, 5.

Bertrana, Prudenci (19 juliol 1928). Impromptu. Llívia. La Veu de Catalunya, n.n, 5.

Bertrana, Prudenci (13 octubre 1928). Impromptu. Les vaques al carrer! La Veu de Catalunya, n.n, 5.

Bertrana, Prudenci (n.d) a. Impromptu. El cant del merlot. La Veu de Catalunya, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (n.d) b. Impromptu. El caprici d’una mamà. La Veu de Catalunya, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (n.d) c. Impromptu. Un poeta que fa poesia. La Veu de Catalunya, n.n, n.p.

Bertrana, Prudenci (1965). Obras completas. Barcelona: Selecta.

Bertraba, Prudenci (setembre–octubre 1992). El calvari de l’escriptor. Revista de Girona, 154, 66–88. (Conferència llegida pel seu autor el 22 de maig de 1933 i reproduïda a Diari Mercantil el 24 i 27 de maig de 1933.)

Bertrana, Prudenci (2013). Josafat. Girona: Edicions de la Ela Geminada.

Carner-Ribalta, Josep (1987). El Complot de Prats de Molló. Barcelona: Rafael Dalmau, cop.

Casacuberta, Margarida (1997). Santiago Rusiñol: vida, literatura i mite. Barcelona: Curial.

Casacuberta, Margarida (març–abril 2003). Verdaguer i els modernistes gironins. Revista de Girona, 217, 77–83

Casassas, Jordi (2005). Premsa cultural i intervenció política dels intel·lectuals a la Catalunya contemporània (1814–1975). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Casasús, Josep Maria ( 1987). El pensament periodístic a Catalunya. Barcelona: Curial.

Castellanos, Jordi (setembre–octubre 1992). L’etern ressentit. Revista de Girona, 154, 66–72.

Centre Català. Correspondència. Lligall 4, No. 158

Costa, Lluís ( 1987). Història de la premsa a la ciutat de Girona (1787–1939). Girona: Institut d’Estudis Gironins.

Costa, Lluís (2006). El nacionalisme cubà i Catalunya: Comunicació política, social i cultural entre Cuba i Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Dijk, Teun Van (2009). Discurso y poder: contribuciones a los estudios críticos del discurso. Barcelona: Gedisa

Esparra, Víctor (gener 1919). Secció Barrcelona-Havana, La Nova Catalunya, 212–213, 21–25.

Esparra, Víctor (maig 1919). Secció Barcelona-Havana, La Nova Catalunya, 216, 17–24.

Esparra, Víctor ( juny 1919). Secció Barcelona-Havana, La Nova Catalunya, 217, 23–27.

Espinet, Francesc; Tresserras, Joan M. (1999). La gènesi de la societat de masses a Catalunya, 1888–1939. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

Ferran, Joan (2009). La saga dels catalans a Cuba. Barcelona: Fundació Casa Amèrica Catalunya.

Funes, Reinaldo (2004). El despertar del asociacionismo científico en Cuba: (1876–1920). Madrid: CSIC.

Guillamet, Jaume (2003). Història del periodisme: Notícies, periodistes i mitjans de comunicació. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Guillamet, Jaume (1994). Història de la premsa, la ràdio i la televisió a Catalunya (1641–1994). Barcelona: La Campana.

Iturria, Miguel (2004). Españoles en la cultura cubana. Sevilla: Editorial Renacimiento.

Ivern, Maria Dolors (1988). Esquerra Republicana de Catalunya (1931–1936). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Jerez, Yairen (2013). La Nova Catalunya, una revista dels catalans d’Amèrica. (Treball de Grau no publicat). Girona: Universitat de Girona.

Jerez, Yairen (2014). Els intel·lectuals de La Nova Catalunya de L’Havana. (Treball de Màster no publicat). Girona: Universitat de Girona.

Lanao, Pau (1989). Bertrana, escriptor de vocació, periodista per obligació. Dins Bertrana i la seva època (pp. 55–59). Girona : Fundació Caixa de Barcelona, Generalitat de Catalunya. Servei Territorial de Cultura, Diputació, Ajuntament.

Maingueneau, Dominique (2009). Analyser les textes de communication. París: Armand Colin.

Manent, Albert (1979). La Veu de Catalunya. L’Avenç, n.n, n.p. Recuperat 20 març 2014 de http://www.bnc.cat/digital/veu_catalunya/textos/historia.html

Pla, Xavier; Montero, Francesc (2011). A l’ombra de Josep Pla. Cinc escriptors-periodistes gironins de la República. Girona: Fundació Josep Pla.

Portell, Carmina (1999). «Ideari Barbre» (El Poble Català, 1914), «Ideari Bàrbar» (La Publicidad, 1920–1922). (Treball de recerca no publicat). Girona: Universitat de Girona.

Redacció, La (gener–febrer 1919). Claudi Ametlla (C. de la Conca). La Nova Catalunya, 212–213, 61.

Redacció, La (agost 1919). En Rovira Virgili, nou cronista de La Nova Catalunya a Barcelona. La Nova Catalunya, 219, 14.

Redacción, La (1 setembre 1897). La situación a Cuba. La Publicidad, 6785, 3.

Safont, Joan (octubre–novembre–desembre 2012). Claudi Ametlla i Antoni Rovira i Virgili: la confluència en la revista Iberia (1915–1919) de dues trajectòries paral·leles. Revista de Catalunya, 280, 74–87.

Surroca, Robert (2004). Premsa catalana de l’exili i l’emigració (1861–1976). Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Tone, John Lawrence (2008). War and Genocide in Cuba, 1895–1898. Chapel Hill, North Carolina: Turner

Triadú, Joan (1967). Pròleg. Dins Prudenci Bertrana. Prudenci Bertrana per ell mateix (p. 5–15). Barcelona: Edicions 62.

Pàgines web

Arca, Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

www.bnc.cat/digital/arca

Fons i Arxius

Fons Bertrana de la Universitat de Girona

Fons Personal Prudenci Bertrana de l’Arxiu Municipal de Barcelona, Casa l’Ardiaca.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.